Sifat al-Bukhari dalam Kajian Hadis

| |


DOWNLOAD: Tajuk: Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis

Penulis: Muhammad Fathi Ali

Penulis menghasilkan penulisan ini berdasarkan rakaman audio Mp3 kuliah guru penulis iaitu Ustaz Adlan bin Abdul Aziz pada tahun 2005. Selain itu penulis turut menambah banyak isi dari penulis sendiri yang penulis masukkan samada pada nota kaki mahupun rangka utama penulisan. Tambahan adalah dengan merujuk kitab-kitab rujukan dan juga dari maklumat yang penulis peroleh daripada kelas-kelas pengajian yang penulis hadiri di Mesir.

Edisi: Revisi Januari 2011 

Buku ini asalnya adalah tulisan lama semenjak tahun 2005, edisi revisi ini adalah dengan tambahan isi, antaranya qaul syaikh Abu Muhammad Shihatah Al-Alfy guru kami di Iskandariah, Mesir.

Muka Surat: 12 muka termasuk kulit

Hak Cipta: Buku ini adalah waqaf penulis kepada seluruh umat Islam, tiada hak cipta mana-mana syarikat percetakan, dianjurkan untuk menyebarkannya dan mencetaknya dengan sebarang alat percetakan, dilarang plagiat sama sekali, dan dilarang meniagakannya tanpa izin


Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 3:25 AM. Filed under .

0 comments for "Sifat al-Bukhari dalam Kajian Hadis"

Leave a reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign