Penjelasan Status Hadith: Doa Khusus Malam al-Qadr

|| Penjelasan Status Hadith: Doa Khusus Malam al-Qadr || 

Tiada hadith Sahih berkenaan doa khusus pada malam al-qadr, adapun hadith 'Aishah yang masyhur berbunyi (Allahumma innaka 'afuwwun, tuhibbul-'afwa, fa'fu 'anni) maka ia Dha'if, cacat isnad dan matan.

Baginya sekurang-kurang 2 penyakit:

1- Pertama cacat isnad: putusnya isnad antara 'Abdullah bin Buraidah dan 'Aishah, demikian sebagaimana fatwa para huffaz semisal al-Nasaie, al-Daraquthni, al-Baihaqi dan lainnya. Hadith yang putus isnad adalah Dha'if kerana telah hilang satu syarat utama hadith Sahih.

2- Kedua cacat matan hadith: ia menyebut apabila seseorang mengetahui atau mendapati malam al-qadr, maka apakah yang perlu dibaca? Ini tidak mungkin, kerana tiada tanda-tanda malam al-qadr yang sahih sebelum atau ketika ia berlaku, yang sahih hanya tanda selepas ia telah berlalu, maka mana mungkin seseorang tahu dia sedang berada dalam malam al-qadr untuk membaca doa ini? [Nota: telah saya jelaskan secara rinci hadith-hadith berkait tanda malam al-qadr dalam risalah saya bertajuk: Tanda malam al-qadr dari hadith yang sahih - http://ansarul-hadis.blogspot.com/2013/07/tanda-malam-al-qadr-dari-hadith-yang.html]

Selain huffaz Salaf semisal al-Nasaei, al-Daraquthni, al-Baihaqi, antara ulama hadith masa kini yang turut menDha'ifkan hadith ini ialah guru-guru kami Syaikhuna Thariq 'Iwadullah, Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl kedua mereka dalam tahqiq mereka atas Bulughul Maaram, Syaikhuna al-Tharifi dalam kuliahnya berkenaan hadith-hadith cacat berkait puasa, serta Syaikhuna Basyar 'Awwad Ma'ruf dalam al-Musnad al-Musannaf al-Mua'allal, begitu juga al-Syaikh Muqbil Hadi al-Wadie.

Saya Abu Ismail berkata: walaupun hadith ini Dha'if, ia boleh diamalkan kerana ia hanya doa, dan tidak bersangkut hukum, serta intipati doanya tidak bercanggah dengan usul agama, kerana itu dalam sebahagian naskah al-Jami' al-Mukhtasar, al-Tirmizi menyebut hadith ini "Hasan Sahih" iaitu eloknya matan doa ini dan boleh diamalkan. Bahkan doa ini boleh dibaca pada bila-bila waktu, baik dalam bulan Ramadhan atau luar Ramadhan, dalam solat atau luar solat.

~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

[Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl] Hukum solat qiam al-lail berjamaah, solat taubat serta solat tasbih
Gambar: Syaikhuna Maher yasin al-fahl di darul hadith, iraq|| Syaikhuna al-Muhaddith Maher Yasin al-Fahl ||
Hukum solat qiam al-lail berjamaah, 
solat taubat serta solat tasbih 

Pada 10 Mac 2014, daku telah bertanya kepada guru kami Syaikhuna al-Muhaddith al-Muhaqqiq Dr. Abul Harith Mahir Yasin al-Fahl, syaikhul hadith di Darul Hadith Iraq, ketua pensyarah hadith dan fiqh muqaran (fiqh perbandingan mazhab) di universiti al-Anbar, Iraq. Pentahqiq Mukhtasarul Mukhtasar (Sahih Ibn Khuzaimah), Syamail al-Nabi, Musnad al-Syafie dan lainnya.

Soalku: 

شيخنا الجليل، هل صلاة قيام الليل تشرع فيها الجماعة ؟ و هل يجوز ان يصلي الرجل مع اهله جماعة في المنزل ؟

Terhemahan: "Wahai guru kami yang mulia tinggi, adakah solat qiam al-lail itu disyariatkan baginya berjamaah? Dan adakah boleh seseorang lelaki bersolat qiam bersama keluarganya (isteri dan anak-anak) secara berjamaah di rumah?"

Maka jawab Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl:

نعم تشرع قيام الليل في جماعة ولكن ليس دائما أما الفروض الخمسة ﻻ بد من صلاتها في المسجد

Terjemahan: "Ya, disyariatkan melakukan solat qiam al-lail secara berjamaah akan tetapi tidaklah selalu, manakala solat fadhu wajib yang lima tidak dapat tidak mestilah yang bersolat itu di masjid"

Mendapat jawpapan beliau ini, maka balasku kepada Syaikhuna Maher: 

اسال الله ان يغفر لكم ويرزقكم الجنة، بارك الله فيكم يا شيخنا

Terjemahan: "Daku memohon kepada Allah agar memberimu keampunan dan memberimu rezqi syurga, moga Allah memberkatimu wahai guru kami" 

Maka balas Syaikhuna Abul Harith al-Fahl: 

حفظكم الله

Terjemahan: "Moga Allah memeliharamu" 

Kemudian daku meneruskan diskusi bersama Syaikhuna Maher seraya bertanya lagi, soalku:

شيخنا لو سمحتم، ما حكم صلاة التوبة وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟

Terjemahan: "Wahau guru kami, pohon izin lagi, apakah pula hukum solat taubat? Dan adakah Sahih dalil yang datang berkenaannya?"

Maka jawab Syaikhuna Maher Abul Harith:

الصلاة يهرع لها في كل نازلة ومنها الذنب،  وتخصيص الحديث ضعيف لكن الصلاة مأمور بها بكل مكروه

Terjemahan: "Solat, digesa melakukannya pada setiap musibah, dan antara musibah itu ialah melakukan dosa. Dan pengkhususan (yang disebut berkenaan solat taubat dalam) hadith itu adalah Dha`if. Walau bagaimanapun, solat itu sendiri adalah diperintahkan untuk melakukannya pada setiap kejadian yang dibenci (iaitu musibah)"

Mendapat jawapan Syaikhuna Maher ini, maka daku meneruskan lagi diskusi seraya bertanya lagi: 

احسن الله اليكم شيخنا، وما رايكم بصلاة تسابيح؟ قال بعض انه لا يشرع والحديث فيه باطل

Terjemahan: "Moga Allah melimpahkan kebaikan kepadamu wahai guru kami, apakah pendapat kamu berkenaan solat tasbih? Kata sesetengah ahli ilmu ianya tidak disyariatkan dan hadithnya Batil"

Maka jawab Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl:

لا نصليها والحديث منكر

Terjemahan: "Tidak mengamalkannya, dan hadithnya Munkar" 

Maka daku menutup diskusi ku pada petang itu dengan berkata: 

احسن الله اليكم شيخنا، وبارك الله فيكم

Terjemahan: "Moga Allah melimpahkan kebaikan buatmu wahai guru kami, serta moga Allah memberkatimu"


~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

[Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy] Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban)


Gambar hiasan

Soalku kepada Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: 
Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban)

Pada 30 Januari 2014, daku telah bertanya kepada guru kami Syaikhuna al-Muhaddith al-Musnid Dr. Waleed Idris al-Sakandary al-Meneesy, antara ulama hadith dan musnid besar zaman kita, beliau meriwayatkan dari lebih 80 guru, jika tidak ratus guru. 

Dari beliau juga saya riwayatkan beberapa musalsalat semisal musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil musafahah, serta musalsal bil hanabilah. 

Soalku: 

"Syaikhuna al-Karim, adakah benar wujud periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith zaman berzaman sejak Salaf?" 

Maka jawab Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: 

لا لا يوجد إنما هي من خزعبلات الصوفية...وإسنادها مكذوب

Terjemahan: "Tidak, tidak wujud, ianya adalah rekaan karut sufi...dan sanadnya adalah palsu dusta" 

Saya juga bertanya hal yang sama kepada Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl, Syaikhuna 'Umar al-Muqbil serta Syaikhuna Muhammad al-Amien, kesemua mereka tidak mengetahui wujudnya amalan periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith, khusus imam-imam salaf mutaqaddimin, berbeza dengan musalsalat seperti musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil dimashqiyyin, musalsal bil misriyyin, musalsal bil jutha' 'alal rukbatain dan lainnya yang maklum diketahui mereka yang melazimi sama' hadith. 


~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

[Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy] Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban)

Gambar hiasan
|| Soalku kepada Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban) || 

Pada 30 Januari 2014, daku telah bertanya kepada guru kami Syaikhuna al-Muhaddith al-Musnid Dr. Waleed Idris al-Sakandary al-Meneesy, antara ulama hadith dan musnid besar zaman kita, beliau meriwayatkan dari lebih 80 guru, jika tidak ratus guru. 

Dari beliau juga saya riwayatkan beberapa musalsalat semisal musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil musafahah, serta musalsal bil hanabilah. 

Soalku: 

"Syaikhuna al-Karim, adakah benar wujud periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith zaman berzaman sejak Salaf?" 

Maka jawab Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: 

لا لا يوجد إنما هي من خزعبلات الصوفية...وإسنادها مكذوب

Terjemahan: "Tidak, tidak wujud, ianya adalah rekaan karut sufi...dan sanadnya adalah palsu dusta" 

Saya juga bertanya hal yang sama kepada Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl, Syaikhuna 'Umar al-Muqbil serta Syaikhuna Muhammad al-Amien, kesemua mereka tidak mengetahui wujudnya amalan periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith, khusus imam-imam salaf mutaqaddimin, berbeza dengan musalsalat seperti musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil dimashqiyyin, musalsal bil misriyyin, musalsal bil jutha' 'alal rukbatain dan lainnya yang maklum diketahui mereka yang melazimi sama' hadith. 


~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

Tidak sunnah memberi nasihat setiap hariGambar hiasan: Manuskrip Sahih Muslim yang ditulis pada 261H, 
disimpan di perpustakaan Universiti Raja Sa'ud, Arab Saudi


Tidak sunnah memberi nasihat setiap hari

Telah menjadi 'trend' di sekolah-sekolah atau universiti-universiti, pihak AJK persatuan pelajar mengadakan sesi nasihat agama yang mereka namakan tazkirah di hadapan kelas atau dewan kuliah, sesi ini dilakukan setiap hari dan biasanya pada waktu pagi, setiap hari akan ada pelajar tampil ke hadapan memberi nasihat (tazkirah). 

Saya termasuk antara mereka yang tidak suka akan fenomena memberi tazkirah setiap hari ini, kerana ianya hanya akan membuatkan para hadirin bosan. Islam menyukai sederhana, dan ini termasuklah bersederhana dalam memberi nasihat dan peringatan, memilih hanya 1 hari untuk sesi tazkirah yang berkualiti (yang bebas dari dongengan dan hadith-hadith palsu serta bikin pandai) lebih baik dari memberi tazkirah setiap hari yang akhirnya hanya membawa kepada bosan, lebih parah lagi jika ia sarat dengan hadith-hadith Dha'if dan Palsu serta Tiada Asalnya, serta bercakap menggunakan otak sendiri tanpa merujuk kalam 'ulama muktabar. 

Hal ini pernah diajukan kepada sahabat besar Nabi, 'Abdullah ibn Mas'ud sebagaimana yang direkodkan al-Bukhari dan Muslim dalam kedua Sahih mereka, berkata Syaqiq Abi Wail: 

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا


Terjemahan: 

"Adalah ‘Abdullah bin Mas’ud memberi tazkirah (nasihat) kepada kami semua pada setiap hari khamis, lalu suatu hari ada seorang berkata kepadanya, “Wahai Aba 'Abd al-Rahman, saya menyukai tazkirah kamu, ingin sekali saya kalau tuan dapat memberikan tazkirah kepada kami setiap hari”. Maka Ibn Mas'ud menjawab, “Sesungguhnya, tiada apa yang menghalang aku dari memberi kamu tazkirah setiap hari kecuali tidak suka kamu semua menjadi jemu dan bosan (akibat mendengar tazkirah setiap hari), sesungguhnya Nabi SAW mengintai-ngintai waktu dalam hari-hari (1 hari dalam seminggu) untuk memberikan nasihat kepada kami kerana bimbangkan kami menjadi jemu dan bosan"

[Hadith dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim, dalam kitab Sahih mereka berdua yang merupakan dua kitab yang paling sahih selepas al-Qur'an]
~ Fathi al-Sakandary, Iskandariah, Mesir ~

| | Read More »

Puasa 'Asyura (10 Muharram), amalan jahiliyyah serta syariat Musa yang dikekalkan Muhammad
 Puasa 'Asyura (10 Muharram), amalan jahiliyyah serta syariat Musa yang dikekalkan Muhammad 

Oleh: Fathi al-Sakandary

Puasa pada 10 Muharram kelendar Hijrah ('Asyura) ialah antara puasa tathawwu' (sunat) yang disyariatkan Islam, bahkan mengandungi fadhilat (ganjaran kelebihan) yang besar, berkata Abu Qatadah al-Ansari:

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»
Terjemahan: 
“Rasulullah ditanya berkenaan puasa pada hari ‘Asyura, maka baginda bersabda: “Ia menghapuskan dosa-dosa (iaitu dosa kecil -pent) untuk setahun yang lalu.”[Dikeluarkan Muslim, no. 1162]
Amalan berpuasa pada 10 Muharram ini telah lama dilakukan oleh para penduduk musyrik 'arab jahiliyyah, bahkan Nabi sendiri telah berpuasa 'Asyura sejak sebelum baginda menjadi Nabi lagi, berkata 'Aishah: 

«كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

Terjemahan: 

"Kaum musyrik Quraisy telah berpuasa pada hari ‘Asyura (10 Muharram) sejak zaman jahiliyah, begitu juga Rasulullah SAW telah berpuasa ‘Asyura (iaitu sejak sebelum menjadi Rasul -pent). 

Ketika baginda tiba di Madinah, maka baginda berpuasa ‘Asyura dan memerintahkan para Sahabat untuk berpuasa ( iaitu sebagai puasa wajib -pent). 

Kemudian ketika puasa Ramadhan diwajibkan, beliau meninggalkan kewajipan puasa hari ‘Asyura. Maka sesiapa yang mahu berpuasa dia boleh berpuasa ‘Asyura,sesiapa yang tidak mahu berpuasa maka  dia boleh tidak berpuasa.” [Dikeluarkan al-Bukhari, no. 2002]

10 Muharram juga adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Nya Musa dan Harun dari kecaman Fir'aun (pemerintah Mesir) zamannya yang kejam, hingga Musa berpuasa dan diikuti pengikutnya sebagai tanda syukur. 

Berkata Ibn 'Abbas: 


 قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Terjemahan: 

“Nabi tiba di Madinah, maka baginda melihat penduduk Yahudi berpuasa hari ‘Asyura. Baginda bertanya kepada mereka: “apa ini?”

Mereka menjawab, “Ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini.”

Maka Nabi pun bersabda, “Saya lebih layak atas Nabi Musa dibandingkan kamu semua.” Maka baginda pun berpuasa ‘Asyura dan memerintahkan para Sahabat untuk berpuasa ‘Asyura (iaitu Nabi menjadikan puasa 'asyura sebagai puasa wajib hinggalah Ramadhan disyariatkan, maka kewajipan 'Asyura dibatalkan - pent) ” [Dikeluarkan al-Bukhari, no. 2204 dan Muslim, no. 1130]

Bahkan Nabi juga mensyariatkan kaum muslimin turut berpuasa pada 9 Muharram, agar tampak berbeza dari kaum musyrik Yahudi. Berkata 'Abdullah ibn 'Abbas:

 حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahan: 

“Ketika Rasulullah melakukan puasa ‘Asyura dan memerintahkan para Sahabat untuk turut berpuasa ‘Asyura, maka para Sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, ia adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.” 

Maka baginda pun bersabda, “Jika begitu, pada tahun akan datang kita akan berpuasa juga pada hari kesembilan, insyaAllah.” Berkata perawi: namun belum sempat tahun berikutnya datang, Rasulullah telah wafat.” [Dikeluarkan Muslim, no. 1134] 


~ Fathi al-Sakandary ~ 
Kamp Caesar, Iskandariah, Mesir
11 November 2013 / 8 Muharram 1435H

| | Read More »

Tanda Malam al-Qadr Dari Hadith Yang Sahih.
Tanda Malam al-Qadr Dari Hadith Yang Sahih.

* Petikan dari buku "Ringkasan Sifat Puasa, Qiam, Iktikaf & Raya Nabi", Fathi al-Sakandary, halaman 47-52.


Tanda-tanda malam al-Qadr:

Satu perkara yang perlu diketahui, tiada sebarang riwayat Sahih berkenaan petanda khusus akan sifat sebelum atau semasa malam al-Qadr itu berlaku, riwayat yang datang dalam hal ini umpama malam itu bersih, bulan bersinar, sunyi, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, tiada bintang, tidak berawan, tiada hujan, tiada angin, langit bewarna merah dan lain-lain semuanya lemah dan tidak terlepas daripada cacat cela!

Antaranya ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn `Abbas secara marfu':


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر : ليلة سمحة طلقة ، لا حارة ولا باردة ، تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء

Maksudnya: "Sesungguhnya Rasul SAW berkata pada malam al-Qadr: "malam al-Qadr adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu sejuk, pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan"

Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ibn Khuzaimah dalam Mukhtasar al-Mukhtasar (no. 2192), dan diDha’ifkan oleh Ibn Khuzaimah sendiri katanya:

إن صح الخبر فإن في القلب من حفظ زمعة

Maksudnya: “Sekiranya ia sahih, sesungguhnya aku mengesyaki (dalam hatiku) akan (kelemahan) hafalan Zam'ah".

 Juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman (3/1360) serta Fadha'il al-Awqat (no. 50) dan diDha’ifkannya sendiri, berkata al-Baihaqi sejurus mengeluarkan hadith ini: "في إسناده ضعف - pada isnadnya kelemahan"), dan katanya lagi: " ضعيف - Dha'if".

Juga ialah sebagaimana yang datang daripada Jabir bin `Abdillah secara marfu', bahawa Nabi SAW bersabda seperti dibawah:

 و هي لية طلقة بلجة لا حارة و لا باردة

و زاد الزيادي : كأن فيها قمرا يفضح كواكبها و قالا : لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها

Maksudnya: "...dan ia adalah malam yang baik dan cerah, tidak panas dan tidak pula sejuk". Dan menambah al-Ziyadi (perawi) akan lafaz "seakan-akan dalamnya ada Bulan purnama yang menerangi bintang-bintang, syaitan-syaitan tidak keluar sampai terbit fajr"

Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ibn Khuzaimah dalam Mukhtasarul Mukhtasar (no. 2190), hadith ini Dha'if.

Penyakitnya perawi bernama: Fudhail bin Sulaiman. Berkata Yahya ibn Ma'in tentangnya : "ليس بثقة - Tidak Thiqah".

Berkata Abu Hatim: "ليس بالقوى - Tidak Kuat, Lemah".

Dan berkata Abu Zur'ah tentangnya: "لين - Layyin / Lemah").

Berkata Syaikh Dr. Mustafa al-`Azhami akan hadith ini dalam tahqiqnya atas kitab Ibn Khuzaimah (cetakan al-Maktab al-Islami, Beirut): " إسناده ضعيف - Isnadnya Dha'if"

Antaranya juga ialah sebagaimana yang datang daripada `Ubadah bin al-Somit secara marfu' , bahawa Nabi SAW bersabda seperti dibawah:

إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فِيهَا، ولَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ 

لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ 

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ

Maksudnya: "Tanda-tanda malam al-Qadr adalah malam yang terang sepertinya Bulan terang, tenang, sunyi, tidak sejuk, tidak panas, tidak dihalalkan bagi bintang-bintang untuk dilemparkan pada malam itu hingga pagi, dan tanda-tandanya adalah di pagi harinya Matahari terbit sejajar, tidak mempunyai sinar seperti Bulan pada malam purnama, dan tidak halal bagi Syaitan untuk keluar pada saat itu"

Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ahmad (no. 22765), hadith ini Dha'if, isnadnya putus (munqathi’) kerana Khalid bin Ma'dan tidak pernah sama sekali mendengar daripada `Ubadah bin al-Somit, kata Imam Abu Hatim dalam al-Marasil (1/11(183)) :

خالد بن معدان لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت

Maksudnya: “Khalid bin Ma'dan tidak sahih mendengarnya daripada `Ubadah bin al-Somit".
Dan putusnya isnad adalah secara usulnya hadith itu ma'lul kerana ia telah hilang salah satu syarat utama hadith Sahih, maka ia Dha’if.

Bahkan matannya juga bermasalah iaitu padanya Gharabah, kata Imam Ibn Kathir:

في المتن غرابة - pada matannya Gharabah (keganjilan)" (Tafsir al-Qur'an al-`Azhim, Ibn Kathir, 8/466, tahqiq Muhammad `Asyur dan rakan-rakan, Dar al-Sya'b, Mesir)

Antaranya lagi ialah sebagaimana yang datang daripada Ibn Mas'ud secara marfu' menceritakan bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan bertanya berkenaan malam al-Qadr seperti dibawah:


عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ 

قَالَ: " مَنْ يَذْكُرُ مِنْكُمْ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ ؟

Maksudnya: "dari Abi `Ubaidah dari ‘Abdullah bin Mas'ud bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata; "bilakah terjadinya malam al-Qadr? maka Nabi SAW bersabda: "Siapakah antara kalian yang ingat akan malam yang berwarna merah-kemerahan itu?"

Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ahmad (no. 3565), hadith ini Dha'if, isnadnya putus (munqathi’) kerana Abi `Ubaidah - iaitu anak kepada Ibn Mas'ud - tidak pernah sama sekali mendengar hadith daripada Ayahnya, kerana ketika Ibn Mas'ud wafat usia Abu `Ubaidah masih sangat kecil.
Berkata Syu'bah dari `Amru bin Murrah katanya:

سألت أبا عبيدة بن عبد الله : هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا

Maksudnya: “Aku bertanya kepada Abu `Ubaidah bin `Abdullah - bin Mas'ud - : "adakah kamu mendengar (balajar hadith, mendengar hadith) dari `Abdullah - bin Mas'ud - walau sedikit? jawab Abu `Ubaidah: Tidak pernah" (Tahzib al-Kamal, rawi no. 8231).

Berkata al-Tirmizi tentangnya:

لا يعرف اسمه ، و لم يسمع من أبيه شيئا

Maksudnya: “Tidak diketahui namanya, dan tidak pernah sama sekali mendengar dari Ayahnya walau sedikit " (Tahzib al-Kamal, rawi no. 8231).

Dan berkata al-Tirmizi lagi:

سألت محمد بن إسماعيل ... : قلت له : أبو عبيدة ما اسمه ؟ فلم يعرف اسمه ، وقال : هو كثير الغلط

Maksudnya: “Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail (iaitu Imam al-Bukhari), kataku padanya: "Abu `Ubaidah siapakah namanya? Al-Bukhari menjawab tidak diketahui namanya, dan kata al-Bukhari lagi: dia banyak ghalat (silap dalam meriwayatkan hadith)" (`Ilal al-Tirmizi al-Kabir, no. 109).

Dan putusnya isnad adalah secara usulnya hadith itu ma'lul kerana ia telah hilang salah satu syarat utama hadith Sahih, maka ia Dha’if.

Sebagaimana yang telah dihuraikan di atas, jelaslah bahawa tiada walaupun satu hadith Sahih berkenaan petanda malam al-Qadr sebelum atau semasa ia berlaku, namun sesetengah pencerita-pencerita sama ada dalam ceramah mereka, buku mereka atau blog mereka, menyebut bahawa pada malam samasa berlakunya al-Qadr itu Bulan terbit kelihatan seperti separuh belahan bekas berbentuk bulat.

Mereka menyandarkannya kepada sebuah hadith Sahih daripada Abu Hurairah seperti dibawah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر 

حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة ؟

Maksudnya: “Dari Abu Hurairah katanya "kami teringat akan malam al-Qadr disisi Rasulullah SAW, maka Beliau SAW pun bersabda: "Siapakah antara kalian yang teringat ketika Bulan muncul (terbit) seperti syiqq jafnah (iaitu separuh belahan bekas berbentuk bulat)?"

Adakah dalam hadith di atas Nabi SAW telah memberitahu akan sifat khusus semasa malam al-Qadr itu berlaku kepada para Sahabat? jawabnya tidak! Hadith ini perlulah difahami dengan melihat huraian para ulama, antaranya kata Imam al-Nawawi ketika mensyarahkan hadith ini:

و ( الجفنة ) ... قال القاضي : فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر ؛ لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر

Maksudnya: "Dan (jafnah - iaitu separuh bekas berbentuk bulat) ... kata al-Qaadhi bin Iyadh: padanya isyarat bahawa ianya (iaitu al-Qadr) itu berlaku pada akhir-akhir Bulan, kerana Bulan tidak muncul (tidak terbit) sedemikian rupa (iaitu Bulan tidak terbit seperti belahan mangkuk (atau separuh bekas berbentuk bulat) kecuali pada akhir-akhir bulan" [Rujuk: Syarah Sahih Muslim, al-Nawawi, 8/66]

Berdasarkan penjelasan Imam al-Nawawi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Qadhi Iyadh diatas, maksud kenyataan Nabi SAW dengan "Bulan muncul (terbit) seperti separuh bekas berbentuk bulat" itu bukanlah petunjuk khusus akan sifat malam al-Qadr, akan tetapi ia adalah petunjuk umum sahaja.

Iaitu Nabi SAW memberitahu para sahabat bahawa malam al-Qadr itu berlaku pada akhir-akhir bulan Ramadhan, kerana Bulan tidaklah terbit seperti separuh bekas berbentuk bulat melainkan pada malam-malam akhir setiap bulan secara umumnya.

Petunjuk yang Sahih berkenaan tanda malam al-Qadr hanyalah petunjuk selepas malam al-Qadr itu telah berlalu iaitu Matahari terbit pagi esoknya dengan tidak terlalu menyilau sebagaimana yang digambarkan oleh Ubay bin Ka'ab katanya:
وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها

.. dan tanda-tandanya adalah matahari terbit di pagi hari dengan cerah namun tidak ada cahaya Matahari menyengat” [HR. Muslim, no: 762]

Maka untuk mendapatkan malam al-Qadr, mahu tidak mahu seseorang itu perlu beribadah pada kesemua 10 malam akhir Ramadhan! terutama pada malam-malam ganjil. Kerana petunjuk yang Sahih hanyalah petunjuk setelah malam al-Qadr itu telah berlalu. Dengan itu berkata guru kami Syaikhuna al-Hafiz al-Muhaddith `Abdul `Aziz Marzuq al-Tharifi:


"Tanda-tanda sebelum dan ketika berlakunya malam al-Qadr itu tidak sahih kesemuanya, adapun selepas ia berlaku maka telah datang dalil sahih iaitu sebagaimana yang diriwayatkan dalam al-Sahih (Sahih Muslim) bahawa pagi keesokan malam al-Qadr itu matahari terbit tanpa menyilau, tetapi petunjuk yang sahih ini berlaku selepas malam al-Qadr itu berlalu" 


| | Read More »

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign