Fatwa-Fatwa 'Ulamaa -'Ulamaa Besar al-Azhar al-Syareef , Darul Ifta' serta Menteri Agama Mesir seputar Kubur & Maqam

| |
Fatwa-Fatwa 'Ulamaa -'Ulamaa Besar al-Azhar
al-Syareef, Darul Ifta' Serta Menteri Agama Mesir
Seputar Masalah Kubur & Maqam
Ini adalah sebahagaian himpunan fatwa ulama-ulama besar al-Azhar al-Syarif, Darul Ifta', serta Menteri Agama Mesir sekitar masalah kubur:

1- Fatwa al-Syaikh al-Baquri yang merupakan mantan menteri agama Mesir yang juga merupakan mudir Univ al-Azhar berkata: 

"memperindahkan kubur dan membina maqam/binaan atasnya adalah dari bentuk penyembahan (idolatry) dan pengibadatan kepada manusia, dan sesungguhnya hal ini dilarang Islam dan dilarang oleh Baginda Nabi SAW". 


[Rujuk: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124111150998704&set=a.123403574402795.25017.122812634461889&type=1&ref=nf ]

2- Fatwa dari Lajnah al-Fatwa al-Azhar : 
Haram membuat binaan-binaan di kubur, baik kubah atau sebagainya 


[Rujuk: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123599917716494&set=a.123403574402795.25017.122812634461889&type=1&ref=nf ]

3- Fatwa Syaikhul Azhar yang juga mantan Mufti Besar Mesir Syaikh al-`Allamah al-Mujtahid `Abd al-Majid Salim : 

"tidak boleh menghimpunkan masjid dan kubur dalam islam" (Fatwa Darul Ifta' al-Misriyah, 16 Jamadi al-Ula 1359H / 1940M). 


[Rujuk:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123403577736128&set=a.123403574402795.25017.122812634461889&type=1&ref=nf ]

4- Fatwa Syaikhul Azhar yang juga mantan Mufti Mesir Syaikh Hasan Ma'mun: 

"Bertawassul dengan maqam-maqam dan juga orang mati adalah salah satu perangkap syirik dan ia adalah dari amalan orang jahiliyah". [Rujuk:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123561121053707&set=a.123403574402795.25017.122812634461889&type=1&ref=nf ]

5- Fatwa Darul Ifta' Mesir: 

Haram membuat binaan atas kubur walaupun untuk tujuan hiasan [Rujuk: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123663297710156&set=a.123403574402795.25017.122812634461889&type=1&ref=nf ]

6- Fatwa Syaikhul Azhar Mahmud Syaltut katanya: 

"maqam-maqam dan kubur-kubur dalam masjid adalah sebab terjadinya syirik dalam ibadah, menjadi satu kewajipan untuk membersihkan masjid-masjid daripada maqam-maqam dan kubur-kubur ini". 


[Rujuk: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124033927673093&set=a.123403574402795.25017.122812634461889&type=1&ref=nf ]

7- Fatwa terkini Menteri Agama Mesir yang baru tahun 2012 pasca revolusi menjatuhkan Mubarak, Dr. Tala'at 'Afifi:

 "tidak boleh bersolat dihadapan kubur atau berhampiran dengannya di dalam masjid" [Rujuk: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397379423661297&set=a.103354196397156.4582.103030616429514&type=1&ref=nf ]

Moga bermanfaat, sebar-sebarkannya.
Fathi Al-Sakandary
5 Sept 2012.Sekian dikongsi, moga bermanfaat. 
Abu Ismaaeel Muhammad Fathi al-Sakandary

Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 1:39 AM. Filed under .

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign