Osteology: Terima kasih Dr. Foad Haikal!

| |


Hari ini aku mendapat hadiah dari guru ku Dr. Foad Haikal  - hafizahullah - (anatomy professor Alex Uni.) , hadiah buku terbaru beliau 'Aids To Osteology'

Terima kasih Dr. Foad Haikal atas hadiah ini! Allah yajzikumul jannah ya ustazana!


قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

"Rasullullah SAW bersabda: Barangsiapa yang tidak mensyukuri (berterima kasih) kepada manusia, tidaklah dia mensyukuri (berterima kasih) kepada Allah"

[Hadith riwayat Al-Tirmizi  dalam al-Jami' al-Mukhtasar (no. 1954,1955), al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad (no.218) secara Marfu'. Berkata al-Tirmizi: Hadith Hasan Sahih]

======== Tulisan tangan Dr. Foad: "To my student Fathy, best wishes"
Muka depan buku

========


Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 12:46 PM. Filed under .

0 comments for "Osteology: Terima kasih Dr. Foad Haikal!"

Leave a reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign