Siri 2: Istilah Hasan disisi Al-Bukhari

| |


Istilah Hasan Disisi Al-Bukhari

SIRI 2: 

Contoh 1

Dalam 'Ilal Al-Kabir karya Al-Tirmizi, 

Berkata Al-Tirmizi: "aku bertanya kepada Muhammad (Al-Bukhari), tanyaku: "apakah riwayat-riwayat yang paling baik dalam perihal solat al-khauf?" maka jawab beliau (Al-Bukhari): "kesemua riwayat-riwayat dalam hal ini adalah sahih disisi ku, dan kesemuanya diamalkan,...dan hadith Sahl bin Abi Haithamah adalah hadith hasan, dan ia marfu' dan telah me-marfu'-kannya oleh Syu'bah dari Abdulrahman bin Al-Qaasim, dan hadith Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah juga hasan, dan hadith Urwah bin al-Zubair dari Abu Hurairah juga hasan". (Ilal Al-Kabir, hal. 98)

Penjelasan: 

Perhatikan bahawa Al-Bukhari mulanya menyatakan kesemua hadith solat khauf adalah SAHIH disisinya, kemudian beliau memberitahu bahawa riwayat Sahl, Abdullah bin Syaqiq, dan Urwah bin Al-Zubair adalah HASAN. 

Sebenarnya Hasan disini adalah bermaksud Sahih, ini diperkuatkan lagi apabila hadith Sahl yang disebut oleh Al-bukhari sebagai "hadith hasan" itu al-Bukhari sendiri masukkannya dalam kitab Sahihnya. 

Disini penggunaan Hasan adalah dengan ertikata Sahih.

....bersambung, insyaAllah
 


Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 12:59 PM. Filed under .

0 comments for "Siri 2: Istilah Hasan disisi Al-Bukhari"

Leave a reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign