[Siri 2] Kritikan Ilmiah Fathi al-Sakandary: Ralat pada nama perawi yang dinukilkan syaikh al-Albani - rahimahullah -

| |


Gambar: Silsilah al-Ahadith al-Dhaifah


[Siri 2] Kritikan Ilmiah Fathi al-Sakandary: Ralat pada nama perawi yang dinukilkan syaikh al-Albani - rahimahullah -

Bismillah, Alhamdulillah..wa ba'd

Matan hadith yang berbunyi: 

نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح ودعاؤه مستجاب

Terjemahan: Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, dan nafasnya adalah tasbih, dan doanya adalah mustajab

Status: Hadith ini dhaif, dan syaikh al-Albani antara pengkaji yang turut menilainya dhaif. 

Salah satu penyakit hadith ini ialah perawi yang bernama: Abu Taybah. 

Kata Imam Yahya ibn Ma’in tentangnya: 

أبو طيبة ضعيف – Abu Taybah, dia dhaif”


Telah berkata syaikh al-Albani - rahimahullah - :


أبو طيبة : اسمه عبد الله بن مسلم المروزي : ضعيف

Terjemahan: Abu Taybah, namanya ialah `Abdullah bin Muslim al-Marwazi, dia seorang yang dhaif

Rujuk: Silsilah Al-Dhaifah (no. 4696)


Kritikan Ilmiah Fathi al-Sakandary :

Syaikh Al-Albani sebagaimana dalam Silsilah Al-Dhaifah (no. 4696) diatas, menyatakan bahawa nama Abu Taybah dalam sanad ini ialah Abdullah bin Muslim Al-Marwazi dan dakwaan syaikh Al-Albani ini padanya keraguan, tidak tepat (fihi nazor) dan saya berpendapat syaikh Al-Albani - moga Allah merahmati beliau - telah tersilap, kerana Abdullah bin Muslim Al-Marwazi bukanlah ma’ruf meriwayatkan hadith dari Kurz bin Wabroh, akan tetapi yang benar dan tepat namanya ialah Isa bin Sulaiman Al-Darimi Al-Jurjani, kerana dia lah yang ma’ruf dan dikenali meriwayatkan hadith dari Kurz bin Wabroh. 

Buktinya, kata Imam Ibn ‘Adiy : “عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة الحارثي عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود - dari Abu Taybah dari Kurz bin Wabroh Al-Harithi dari Al-Rabi’ bin Khathim (atau Al-Khaitham) dari ‘Abdullah bin Mas’ud” (rujuk: Al-Kamil fi Al-Dhu’afa, tarjamah Abu Taybah ‘Isa bin Sulaiman Al-Jurjani, rawi no. 1403, 5/257, bahkan Imam Ibn ‘Adiy menyebutkan banyak riwayat Abu Taybah ‘Isa bin Sulaiman dari Kurz bin Wabroh dalam Al-Kamil). 

Bahkan kata Imam Al-Jurjani:“أبو طيبة عيسى بن سليمان الدارمي الجرجاني كان من العلماء والزهاد روى عن كرز بن وبرة – Abu Taybah ‘Isa bin Sulaiman Al-Darimi Al-Jurjani merupakan kalangan ‘ulama dan merupakan daripada kalangan orang-orang zuhud, dia meriwayatkan hadith dari Kurz bin Wabroh” (rujuk: Tarikh Jurjan, tarjamah Abu Taybah ‘Isa bin Sulaiman Al-Jurjani, rawi no. 492, 1/285), kata Imam Al-Jurjani lagi: ” أبو عبد الله كرز بن وبرة الحارثي... روى عنه أبو  طيبة عيسى بن  سليمان الدارمي الجرجاني –Abu ‘Abdillah Kurz bin Wabroh Al-Harithi…meriwayatkan daripadanya hadith oleh Abu Taybah ‘Isa bin Sulaiman Al-Darimi Al-Jurjani” (rujuk: Tarikh Jurjan, Tarjamah Abu ‘Abdillah Kurz bin Wabroh Al-Harithi , rawi no. 618, 1/336).

Juga kata Imam Al-Zahabi: “كرز بن وبرة الحارثي... حدث عنه أبو طيبة عيسى بن سليمان الدارمي - Kurz bin Wabroh Al-Harithi… meriwayatkan daripadanya Abu Taybah ‘Isa bin Sulaiman Al-Darimi” (rujuk: Siyar ‘Alam Al-Nubala’, Tarjamah Abu ‘Abdillah Kurz bin Wabroh Al-Harithi, rawi no. 20). Berdasarkan penjelasan dalam kitab-kitab rijal diatas, maka jelaslah bahawa yang tepat dan terpelihara Abu Taybah dalam sanad ini ialah Abu Taybah ‘Isa bin Sulaiman Al-Darimi Al-Jurjani, inilah yang benar. 

# Kritikan ilmiah ini pada asalnya saya muatkan dalam artikel saya yang bertajuk:  "Penjelasan Status Hadith Fadhilat Tidurnya Puasawan" , pada nota kaki nombor 15, artikel penuh boleh dibaca disini: http://ansarul-hadis.blogspot.com/2010/12/penjelasan-status-hadith-fadhilat.html 

Allah hu 'alam. 
Muhammad Fathi , Abu Ismaaeel. 
Rabu, 15 jun 2011
Iskandariah, Mesir


Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 5:03 PM. Filed under .

0 comments for "[Siri 2] Kritikan Ilmiah Fathi al-Sakandary: Ralat pada nama perawi yang dinukilkan syaikh al-Albani - rahimahullah -"

Leave a reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign