Penjelasan status hadith: fiqh sahur, meneruskan makan & minum ketika azan subuh

| |

Dikongsikan disini sebahagian daripada petikan isi buku saya "Hadith-Hadith Cacat Puasa", hadith no. 13-18, halaman 66 - 74 . Dalam buku ini saya berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin hadith-hadith cacat berkenaan puasa, dan telah siap jilid pertama sebanyak 142 halaman yang telah selesai disemak oleh guru saya, sekarang saya sedang berusaha menyambung  jilid kedua dan dijangka akan mula disemak pada pertengahan Ramadhan 1432H, secara keseluruhannya setakat ini buku ini (jilid pertama dan jilid kedua) telah mencecah lebih 200 halaman, alhamdulilLah. Saya bercadang untuk mencetaknya atas cadangan para sahabat, moga dimudahkanNya urusan.
Hadith no. 13: 


#         Matan Hadith:


إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه


Apabila salah seorang daripada kamu yang mendengar azan dan pinggan masih ada di tangan, janganlah diletakkan sehingga ia menunaikan hajatnya

#         Takhrij:

Dikeluarkan oleh Ahmad (10629), Abu Daud (2350) dan lain-lain, daripada Abu Hurairah

#         Status:

Tidak Sahih. Dicacatkan oleh Imam Abu Hatim Al-Razi dan lain-lain.

Kata Imam Abu Hatim[1]: Tidak sahih / ليس بصحيح 

Kata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Al-Tarifi[2]:

Ia diingkari Abu Hatim / أنكره أبو حاتم

Kata beliau lagi[3]: “Ia jelas bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyegerakan menahan diri apabila azan berkumandang”.

Kata beliau lagi: “Oleh itu, perkara ini (hukum hakam menjamah makan ketika azan berkumandang) adalah jatuh hukumnya seperti asal (iaitu bersegera menahan diri apabila azan berkumandang), Walaupun ada yang mengatakan adanya hadith melalui jalan jalan Muhammad bin ‘Amru daripada Abu Salamah. Tetapi ia hanya andaian semata kerana jazamnya Abu Hatim mengatakan hadith mengenai perkara ini adalah Tertolak seperti dinyatakan dalam kitab ‘Ilalnya.

Perkara ini adalah jelas bercanggah dengan anjuran di dalam ayat Al-Qur’an untuk menahan diri apabila jelas kelihatan siang (azan berkumandang). Dan sekiranyanya seseorang menjamah makanan lagi ketika azan berkumandang, maka sudah pasti ia hendaklah mengganti 
puasanya”Hadith no. 14: 

#         Matan Hadith:


عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ


Daripada ‘Abdullah bin Ma‘qil daripada Bilal berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW untuk azan solat, dan Baginda ingin berpuasa, Baginda minum kemudian menyerahkan kepada saya, dan keluar untuk solat

#         Takhrij:

Dikeluarkan oleh Ahmad (23889, 23895) daripada ‘Abdullah bin Ma‘qil daripada Bilal.

#         Status:

Dha‘if, bahkan Munkar.

Walaupun jika dilihat daripada segi sanad, didapati kesemua rawi hadith ini adalah thiqat, akan tetapi sebenarnya ia cacat kerana ‘Abdullah bin Ma‘qil tidak mendengar daripada Bilal. Maka sanadnya putus.

Menurut Syaikh Al-Muhaddith ‘Abdul ‘Aziz Al-Tarifi[4]: “Ia Munkar, kerana ‘Abdullah bin Ma‘qil…tidak mendengar daripada Bilal”

Begitu juga Syaikh Al-Muhaddith Syu‘aib Al-Arna’ut[5], katanya: “Rijal[6]-rijal nya adalah rijal Syaikhan[7], kecuali sesungguhnya ‘Abdullah bin Ma‘qil tidak diketahui mendengar daripada Bilal”Hadith no. 15: 

#         Matan Hadith:


عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَوَجَدَهُ يَتَسَحَّرُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ


Daripada Syaddad maula ‘Iyadh bin ‘Amir, daripada Bilal: Dia datang kepada Nabi SAW untuk azan solat, mendapati Baginda sedang bersahur di masjid rumahnya

#         Takhrij:

Dikeluarkan oleh Ahmad (23901) daripada Syaddad daripada Bilal.

#         Status:

Dha‘if, bahkan Munkar

Kata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Al-Tarifi[8]: “Ia Munkar, kerana Syadad tidak mendengar daripada Bilal”

Dan kata Syaikh Syu‘aib Al-Arna’ut[9]: “Isnadnya dha‘if kerana jahalah[10]nya Syaddad maula ‘Iyadh, ditambah pula ia munqati‘[11] kerana Syaddad tidak bertemu Bilal”
Hadith no. 16:

#         Matan Hadith:


عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناءُ في يد عمر، قال: أشرَبُها يا رسول الله؟ قال: نعم!، فشربها


Daripada Abu Ghalib, daripada Abu Umamah berkata: Telah dikumandangkan iqamah solat, ketika itu di tangan ‘Umar masih ada gelas, dia berkata: 'Boleh aku meminumnya ya Rasulullah SAW?' Rasulullah SAW bersabda: "Ya minumlah"


#         Takhrij:

Dikeluarkan oleh Ibn Jarir Al-Tabari dalam Tafsirnya (no. 3017)

#         Status:

Tidak sahih, Abu Ghalib didha‘ifkan oleh ramai nuqqad seperti Imam Abu Hatim, Al-Nasa’i, Ibn Sa‘d, Ibn Hibban dan lain-lain[12]

Hadith no. 17: 

#         Matan Hadith:


حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِيَشْرَبْ"


Menceritakan kami Ibn Lahi‘ah, daripada Abu Zubair, saya bertanya Jabir tentang seorang lelaki yang hendak berpuasa dan bekas minuman masih berada di tangannya untuk diminum, lalu dia mendengar azan (subuh). Jabir berkata; kami telah menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda: "Hendaklah dia meminumnya"

#         Takhrij:

Dikeluarkan Ahmad (no. 14755) daripada Ibn Lahi‘ah daripada Abu Zubair

#         Status:

Isnad Dha‘if, kerana dha‘if nya Ibn Lahi‘ah

Kata Syaikh Al-Muhaddith ‘Abdul ‘Aziz Al-Tarifi: “Pada isnad hadith ini adanya ‘Abdullah Ibn Lahi‘ah dan dia dha‘if”[13]

Kata Syaikh Al-Muhaddith Dr. ‘Umar ‘Abdullah Al-Muqbil: “Isnad ini dha‘if berikutan Ibn Lahi‘ah…”[14]

Hadith no. 18: 

#         Matan Hadith:


مطيع بن راشد حدثني توبة العنبري: أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: انظر من في المسجد فادعه فدخلت، يعني: المسجد فإذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فدعوتهما فأتيته بشيء فوضعته بين يديه فأكل وأكلوا، ثم خرجوا فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة


Muthi’ bin Rasyid: Telah bercerita kepada saya Tawbah Al-‘Anbari, bahawasanya dia telah mendengar Anas bin Malik, dia berkata: Telah berkata Rasulullah SAW: «Lihatlah siapa di dalam masjid dan panggillah ia». Maka saya pun telah masuk – iaitu masjid – dan terdapat Abu Bakr dan ‘Umar, maka saya pun telah memanggil mereka berdua. Kemudian saya telah mendatanginya dengan sesuatu dan saya telah meletaknya di hadapannya, maka dia makan dan mereka pun makan. Kemudian mereka keluar dan Rasulullah telah bersolat bersama mereka solat Subuh.

#         Takhrij:

Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam Musnadnya (no. 7410) daripada Muthi’ bin Rasyid, daripada Tawbah Al-‘Anbari daripada Anas.

#         Status:

Tidak sahih, dicacatkan (di‘ilalkan) oleh Imam Al-Bazzar sendiri.

Kata Imam Al-Bazzar:

ولا نعلم أسند توبة العنبري، عَن أَنَس إلاَّ هذين الحديثين، ولا رواهما عنه إلاَّ مطيع بن راشد

“Dan tidak kami ketahuï Tawbah Al-‘Anbari telah membuat sanad, daripada Anas, melainkan dua hadith ini, dan tidak meriwayatkan kedua-duanya daripadanya melainkan Muthi‘ bin Rasyid”[15]

Bahkan kata Dr. ‘Umar ‘Abdullah Al-Muqbil setelah menyebutkan kata-kata Imam Al-Bazzar di atas: “… dan Muthi‘ bin Rasyid keadaannya “tidak diketahui (tidak dikenali)” seperti yang dijelaskan oleh Al-Zahabi dalam Al-Mizan[16], dan dalam Al-Taqrib dia dinilai (oleh Ibn Hajar) sebagai “Maqbul”[17] [18], dan dia bersama-sama dha‘ifnya turut bersendirian (tafarrud) daripada Tawbah Al-‘Anbari[19]

Bahkan kata Syaikh Basyar ‘Awwad Ma‘ruf & Syaikh Syu‘aib Al-Arna’ut tentangnya: Majhul (tidak dikenali)!Fiqh al-Hadith: 


Berkata Fathi al-Sakandary: amalan tetap menjamah makanan ketika azan subuh adalah jelas bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyegerakan menahan diri apabila azan berkumandang. Oleh itu hukum hakam menjamah makan ketika azan berkumandang adalah jatuh hukumnya seperti asal iaitu bersegera menahan diri apabila azan berkumandang

Maka dengan lemah dan munkar hadith-hadith diatas, maka jelas lah bahawa amalan tetap menjamah makanan ketika azan subuh ini adalah jelas bercanggah dengan anjuran di dalam ayat Al-Qur’an untuk menahan diri apabila jelas kelihatan siang (azan berkumandang). Dan sekiranyanya seseorang menjamah makanan lagi ketika azan berkumandang, maka sudah pasti ia hendaklah mengganti 
puasanya. 

Ikuti fatwa Syaikh Soleh al-Uthaimin dan Syaikh Abdul Aziz Ibn Baaz akan hal ini disini: http://ansarul-hadis.blogspot.com/2011/08/syaikhain-ibn-al-uthaimin-ibn-baaz.html[1] Al-‘Ilal Ibn Abi Hatim, no. 340, 759

[2] Zawa’id Sunan Abi Daud ‘Ala Al-Sahihayn, Al-Tarifi, no. 2350

[3] Dalam kuliahnya “أحاديث الصيام المعلة”, dan komentar ini juga adalah termasuk untuk hadith no. 5, 6, 7, 8, 9 yang akan ditakhrij nanti

[4] Dalam kuliahnya أحاديث الصيام المعلة

[5] Dalam tahqiqnya ke atas Musnad Ahmad, no. 23889

[6] Rijal: iaitu perawi hadith dalam rantaian sanad

[7] Syaikhan: bermaksud “dua orang Syaikh” iaitu imam Al-Bukhari dan Imam Muslim

[8] Dalam kuliahnya أحاديث الصيام المعلة

[9]Dalam tahqiqnya ke atas Musnad Ahmad, no. 23901

[10] Jahalah: iaitu “majhul”/ “tidak diketahui keadaannya”, sanad yang mempunyai rawi yang majhul kebiasannya adalah dha‘if, namun terdapat juga kadang-kadang dan sebilangan kecil hadith yang rawinya adalah majhul tetapi hadith itu memang Sahih, dan ini hanya dapat dikenal pasti oleh imam-imam hadith pada kurun yang awal (mutaqaddimin) berdasarkan qara’in-qara’in (petunjuk) muktabar yang hanya mereka ketahui dengan jelas, dan ini adalah mazhab kebanyakan daripada Kibar Al-Huffaz dan A’immah Al-Hadith. Contohnya ‘Abdullah bin Muhammad bin Ma’nin, beliau adalah majhul dan hadithnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, penjelasan lanjut beserta contoh-contoh dalam hal ini saya anjurkan membaca kajian oleh Syaikh Al-Muhaddith ‘Abullah bin ‘AbdulRahman Al-Sa‘d bertajuk: “Jahalah Al-Rawi / جهالة الراوي

[11] Munqati‘: iaitu “putus”, sanad yang putus adalah ‘illah (kecacatan) kepada hadith kerana antara syarat asas Sahihnya hadith adalah “bersambungnya sanad (al-ittisol)”, kata Syaikhuna Al-Muhaddith Dr. AbulHarith Mahir Yasin Al-Fahl: “sesungguhnya syarat awal yang disyaratkan oleh para ahli hadith untuk sahihnya hadith adalah Al-Ittisol (bersambungnya sanad), setiap hadith yang tertinggal syarat ini maka hukum asalnya adalah dha‘if, kecuali jika ia dikuatkan dengan petunjuk-petunjuk lain” (Athar ‘Ilal Al-Hadith, m/ s 61).

Putusnya sanad pada hadith ada beberapa jenis berdasarkan tempat di mana ia putus (‘Ulum Al-Hadith, Ibn Solah, 20, 47, 51, 54):

Jika ia putus pada awal sanad dinamakan: Mu‘allaq
Jika ia putus pada akhir sanad dinamakan: Mursal (lanjut rujuk nota kaki no. 48)
Jika ia putus pada tengahnya satu rawi dinamakan: Munqati‘
Jika ia putus pada pertengahannya dua rawi dinamakan: Mu‘dhal

Juga jika pada sanadnya ada rawi yang mudallis (rawi yang dikenal suka melakukan Tadlis, iaitu “menyembunyikan”, contoh: menyembunyikan isnad (Tadlis Al-Isnad) dan tidak sarih (jelas) bahawa dia mendengar, maka ditakuti jatuhnya (tertinggalnya) rawi yang dia sembunyikan, maka bagi hadith ini hukumnya putus (inqitha’) juga.

[12] Rujuk: Tahrir Taqrib Al-Tahzib, no. 8298, hadith ini turut didha‘ifkan Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Al-Tarifi dalam kuliahnya أحاديث الصيام المعلة kerana Abu Ghalib.

[13] Dalam kuliahnya أحاديث الصيام المعلة

[14] Dalam fatwa beliau dalam web islamtoday.net

[15] Bermaksud Muthi‘ telah bersendirian (tafarrud) dalam riwayat ini, dan kata-kata ini adalah pendha‘ifan oleh Imam Al-Bazzar, terdapat banyak contoh daripada kalam-kalam para huffaz yang meng‘ilalkan hadith kerana tafarrud, seperti kata-kata mereka (bersendiriannya si fulan dengan hadith ini/ تفرد به فلان ), (tidak diikuti padanya / لا يتابع عليه), dan kesemua ibarat-ibarat ini adalah ‘illah (kecacatan) yang kebanyakannya menyebabkan dha‘if nya hadith itu (lanjut rujuk: Syarh Lughah Al-Muhaddith, Syaikh Al-Muhaddith Tariq ‘Iwadullah, hal. 321)

[16] Kata Al-Zahabi tentangnya: “tidak dikenali / لا يعرف “, Mizan Al-‘Itidal, rawi no. 8599

[17] Rujuk Al-Taqrib, rawi no. 6717, bahkan kata Syaikh Basyar dan Syaikh Syu‘aib tentangnya: Majhul (tidak dikenali)! (Tahrir Taqrib Al-Tahzib, no. 6717)

[18] Maqbul dalam Al-Taqrib: seperti yang dijelaskan oleh Ibn Hajar dalam muqaddimah kitab Al-Taqrib, perlu diketahui bahawa rawi-rawi yang dinilai “maqbul” oleh Ibn Hajar diterima kalau jika ada yang mendukung, jika tidak maka lemah hadithnya, kebanyakan kata ini beliau sifatkan kepada rawi yang majhul (tidak diketahui keadaannya), maka sebab itulah kata Syaikh Basyar dan Syaikh Syu‘aib tentangnya: Majhul (tidak dikenali)!

[19] Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Bazzar sendiri (Musnad, no. 7410)Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 11:54 PM. Filed under .

5 comments for "Penjelasan status hadith: fiqh sahur, meneruskan makan & minum ketika azan subuh"

  1. artikel diatas telah di update dengan dimasukkan Fiqh al-Hadith pada 4 Ramadhan 1432H / 4 Ogos 2011, boleh membacanya semula, moga bermanfaat.

  2. Terbaik! Ilmiah! Suka dengan penjelasan ilmiah yang diberikan oleh akhi Fathi dengan menukil qaul para huffaz salaf. Alhamdulillah, ana lebih mudah faham dan jelas sekarang. Syukran ya akhi. Barakallahu fik. =)

  3. Syukran ya akhi,, mohon izin share blog ya akhi.. Insyaallah dpt manafaat untuk semua.

  4. Yang Dari Abi Umamah ini mcm mana?

    ‫عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْرَبُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ!، فَشَرِبَهَا (بطريقين وهو صحيح)
    Dari Abi Umamah, dia berkata: “Shalat (subuh) sudah diiqomati, wadah minuman masih berada di tangan Umar, dia bertanya: “Apakah aku boleh meminumnya wahai Rasulullah?” Nabi n menjawab: “Ya”. Maka Umar meminumnya. (Tafsir Thabari 3/527, no. 3017, dengan dua sanad, riwayat ini shohih)‬

New comments are not allowed.
Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign