[Syaikhuna Dr. Mahir Yasin al-Fahl] Status Hadith Kewajipan Menuntut Ilmu

| |Gambar: Syaikhuna Dr.Mahir Yasin sedang mengajar di Darul Hadith, Iraq. 

[Syaikhuna Dr. Mahir Yasin al-Fahl] Status Hadith Kewajipan Menuntut Ilmu Berkata Abu Ismail: pada 15/3/2009, jam 3:49 pagi, saya bertanya kepada guru kami Tabib al-'Ilal, Syaikhuna al-Muhaddith al-Muhaqqiq Abul Harith Dr. Mahir Yasin al-Fahl al-Anbari al-Heiti berkenaan hadith kewajipan menuntut ilmu, soalku kepada Syaikhuna Mahir:

ما هي درجة حديث (طلب العلم فريضة على كل مسلم)؟

Terjemahan: apakah status hadith - maksudnya: "menuntut ilmu fardhu(wajib) bagi semua muslim"?

Maka pada tarikh yang sama 15/3/2009, jam 10:45 pagi, Syaikhuna Dr. Mahir menjawab, kata Syaikhuna:


حديث ضعيف راجع تعليقنا على كتاب شرح التبصرة والتذكرة

Terjemahan: hadith Dha'if, rujuk komentar kami ke atas kitab Syarah al-Tabsirah wa al-Tazkirah (untuk penjelasan terperinci).Sekian, dikongsi, moga bermanfaat.

~ Abu Ismail Fathi al-Sakandary / Iskandariah / Mesir ~

Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 11:49 PM. Filed under .

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign