[Abdullah Al-Fauzan] Hadith Maqlub Sahih Muslim

| |


Berkata Abu Ismaaeel Muhammad Fathi Al-Malizy Al-Sakandary: pada 21 Jun 2010, aku telah bertanya kepada syaikh Al-Muhaddith Abdullah Fauzan Soleh Al-Fauzan, berkenaan sebuah hadith dalam Sahih Muslim yang maqlub matannya.


Solan ku kepada Al-Syaikh: Assalamu'alaikum warahmatullah hi wabarakatuh, alhamdulillah wassola tu wassalam mu 'ala rasulillah..wa ba'd. 

syaikhana Al-Karem/hafizahullah. Maqlub boleh terjadi samada pada sanad atau pada matan, contoh maqlub pada matan ialah hadith yangg di keluarkan oleh Imam Muslim berkenaan 7 golongan yang dilindungi Allah, lafaz ''dan lelaki yg memberi sedekah hingga tangan kanan tidak mengetahui apa yg di beri tangan kirinya'', hadith ini maqlub matannya dan ia dalam sahih muslim, maka adakah ia dha'if? 

Pohon penjelasan, jazakumullah hu khair, barakallahufekum.--------------jawab syaikh Abdullah Fauzan Soleh alFauzan:


Monday, June 21, 2010 8:54 AM

From:
View contact details
To:
"fathi_ali1427h" 
القلب في الحديث يقع في الأحاديث الصحيحة ولايلزم منه الضعف
Terjemah: pembalikan (hadith maqlub) terdapat juga pada hadeeth-hadeeth yg saheeh, tidak semestinya ianya dhaif

Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 12:33 PM. Filed under .

0 comments for "[Abdullah Al-Fauzan] Hadith Maqlub Sahih Muslim"

Leave a reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign